Umeå Räddningstjänst 2015
Räddningstjänsten Höga kusten-Ådalen 2015
Räddningstjänsten Halmstad 2016
Räddningstjänsten Halmstad 2016
Räddningstjänst Hörby 2016
Räddningstjänsten Hörby 2016
Räddningstjänst Visingsö 2016
Räddningstjänst Västra Belkinge 2016
Sthlm allmänna gymnastikklubb 2014
Sthlm allmänna gymnastikklubb 2014