Alkoskåp - nyckelkantering med alkolås

Med Traka alkoskåp

kan Ni halvera investeringskostnaden mot att investera i fordonsbundna alkolås.

 

Ett alkolås kan styra t ex 10 - 100 fordon!

 

Med våra säkra "locking" lister (låsta nyckelplatser) får man endast tillgång till en fordonsnyckel efter godkännt utandningsprov,. Som tillval kan man göra utandningsporov även vid återlämnandet av nyckel.

 

Vid Ej godkännt utandningsprov blir användaren spärrad från systemet och ett e-mail eller SMS kan skickas till X-antal personer t.ex. Systemets administratör, användarens chef osv.

Nyckelhantering M-serien Nyckelhantering M-serien

M-serie std.  10-20 nyckelplatser

 

Antal nyckellister max 2

Låsta eller ej låsta nyckelplatser

Access via Pin-kod (std) 

Display

Nätverk X-port

 

Tillval:

Beröringsfri ID-tag/kort läsare

Fingeravläsning


mer information om skåpet!

Nyckelhantering S-serien Nyckelhantering S-serien

S-serie std.  10-60 nyckelplatser

 

Antal nyckellister max 6

Låsta eller ej låsta nyckelplatser

Access via Pin-kod (std) 

Display

Nätverk X-port

 

Går att bygga ut med ett utbyggnadsskåp för ytterligare 60 nyckelplatser systemet kan då hantera totalt 120 nyckelplatser.

 

Tillval:

Beröringsfri ID-tag/kort läsare

Fingeravläsning


mer information om skåpet!

Nyckelhantering L-serien Nyckelhantering L-serien

L-serie std.  10-180 nyckelplatser

 

Antal nyckellister max 18

Låsta eller ej låsta nyckelplatser

Access via Pin-kod (std) 

Display

Nätverk X-port

 

Går att bygga ut med två utbyggnadsskåp för ytterligare 180 + 180 nyckelplatser systemet kan då hantera totalt 540 nyckelplatser.

 

Tillval:

Beröringsfri ID-tag/kort läsare

Fingeravläsning


mer information om skåpet!

Vi kan tillhandahålla lion DS10 och V3 alkolås

Lion DS10

V3