Referenser Nyckelhantering

Referenser

Hemtjänst & vård Hemtjänst & vård

Kommuner: Inom hemtjänsten är Traka ett värdefullt verktyg för en total säkerhet på hur vårdtagarens nyckel hanteras..

Kriminalvårder Kriminalvårder

Nordsecure Group levererar nyckelhanteringssystem till Kriminalvården & Statens Institutionsstyrelse inom anstalter, ungdomshem samt vårdhem för missbrukare.

Telekom Telekom

Telekom branschen hanterar mycket fysiska nycklar.

Fastigheter Fastigheter

Fastighetsbranschen är en stort kundsegment för branschen!

Säkerhetsbranschen Säkerhetsbranschen

Säkerhetsbranschen, kontanthantering & väktare!

Räddningstjänst Räddningstjänst

Räddningstjänsten: Brandkår, & Ambulans!

Lager & Distrubution Lager & Distrubution

Lager & Distribution Alkoskåp

Polis & Försvar.. Polis & Försvar..

Polis & Försvar Nyckelhantering & Förvaringssskåp styrning av t ex. Polisradioutrustning, vapen, skyddsutrustning.

Flyg Flyg

Flygplatser Nyckelhantering & Förvaringssskåp styrning av t ex. laptop, handdatorer & verktyg

Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kollektivtrafik Alkoskåp

Utbildning Utbildning

Utbildning Nyckelhantering & Förvaringssskåp styrning av t ex. elevskåp & dataskåp

Enerig Enerig

Energi Nyckelhantering & Alkoskåp