Plomberingar - ID-tag & kort - Läsare - Hänglås

Plomberingar, Vår mest sålda plombering är NL standard (brooks), tillverkad med aluminiumhus, stålvajer och unika nummer. Denna plombering anväds oftast av våra "nyckelhanteringskunder".

 

ID-tag & kort, EM alt. Mifare

 

Klockor & armband, (rfid)

 

Läsare, USB bordsläsare för inläsning av ID-tag & kort

 

Hänglås, Matser Locks security sortiment

Plomberingar

NL standard NL standard

Beröringfria ID-tag & kort

EM - Mifare EM - Mifare

Läsare

EM - Mifare EM - Mifare
Master Lock Master Lock