Plomberingar - ID-tag & kort - Läsare - Hänglås

Plomberingar, Vår mest sålda plombering är NL standard (brooks), tillverkad med aluminiumhus, stålvajer och unika nummer. Denna plombering anväds oftast av våra "nyckelhanteringskunder".

ID-tag & kort, EM alt. Mifare

Klockor & armband, (rfid)

Läsare, USB bordsläsare för inläsning av ID-tag & kort

Plomberingar

NL standard NL standard

Beröringfria ID-tag & kort

EM - Mifare EM - Mifare

Läsare

EM - Mifare EM - Mifare