Tillval & Tillbehör

Traka std. system
med Traka32 adm. program

M - S - L serie


Traka Standard System:

 • Låsta nyckelpositioner - inget obehörigt uttag
 • Ej låsta nyckelpositioner - larm vid obehörigt uttag
 • Access via Pinkod
 • Display
 • Nätverk X-port
 • Larmfunktioner (kan kopplas till 3 externa larmsystem)
 • Batteribackup
 • Metalldörr 3mm
Traka standard funktioner:
 • Access nivåer
 • Behörighetsgrupper
 • Regioner
 • Tidsstyrning
 • Larmaviseringar - mail
Tillval mjukvara - funktioner:
 • Nyckelboking - Traka användare
 • Nyckelbokning - uttag via referens nummer
 • Fel rapportering - (t ex. fel på fordon)
 • Km rapportering - ange aktuell km ställning
 • Parkeringsplats - ange parkerings nummer
 • Drivmedel rapportering
 • Dubbel/trippel kvittens - vid uttag av specifik nyckel
 • Återlämning av nyckel till valfri plats
 • SMS avisering
Tillval hårdvara:
 • Beröringsfri ID-tag/kort läsare
 • Fingeravläsning
 • Alkolås
 • Signatur Pad - Kvittens
 • Acrylplastdörr

Traka Touch
med Traka Webb adm. program

M - S - L serie

Traka Touch System:

 • Låsta nyckelpositioner - inget obehörigt uttag
 • Ej låsta nyckelpositioner - larm vid obehörigt uttag
 • Access via Pinkod
 • Display
 • Stan alone (plug & play)
 • Inbyggd programvara
 • Batteribackup
 • Metalldörr 3mm
Traka standard funktioner:
 • Access nivåer
 • Behörighetsgrupper
 • Tidsstyrning
Tillval hårdvara:
 • Beröringsfri ID-tag/kort läsare
 • Fingeravläsning
 • Acrylplastdörr
Tillval mjukvara:
 • Webb administrationsprogram
Tillval funktioner:

Tillval & Tillbehör

GSM kommunikation

 

För montering där det inte finns tillgång till nätverk

 

Traka std system & Traka touch

Alkolås

 

För uttag av fordonsnycklar

Lion & AC3
 

Traka std system

GSM kommunikation

 

För montering där det inte finns tillgång till nätverk

 

Traka std system & Traka touch

Signaturplatta

 

För fysisk kvittering av uttag av nyckel

 

Traka std system & Traka touch

Förvaring av bensinkort m.m.

 

Passar till våra standard nyckellister 10 platser

 

Traka std system & Traka touch

Förvaringsbox

Passar till våra standard nyckellister 10 platser

Inv. mått:
73,60mm d x 40,80mm h x 35mm b

Traka std system & Traka touch

Säkerhetsplombering

Med unika ingraverade nummer

Traka std system & Traka touch

Plast tags

Med nummer och olika färger

Traka std system & Traka touch

Bordsprogrammerare

För iFobs

Traka std system & Traka touch

Backup batteri

Traka std system & Traka touch