Presentation:

Nordic Locker ingår idag i Nordsecure Group AB och har mer än 25 års erfarenhet av elektroniskt styrda "lockers". Vi levererar, installerar, servar följande produktgrupper.

 

  • Elektroniska & mekaniska nyckelhanteringssystem:
  • Säkerhet & Brandklassade skåp:
  • Förvaringsskåp i plåt, laminat, plast och trä:
  • Förvaring & logistik automater:
  • Bagagevagnar:

Genom vårt samarbete med återförsäljare och installatörer säkerställer vi vår service och kvalité gentemot våra och våra gemensamma kunder.

 

Vissa av våra kundgrupper kräver stor tillgänglighet avseende jour och vi kan genom våra samarbetspartners erbjuda korta inställelsetider på några timmar.

 

Vi erbjuder kunden valfrihet att ingå avtal, hyra, leasing eller köp av våra produkter och vi står för hög kvalitet av såväl produkt som service.

 

Vår affärsidé är ganska enkel: Vi tillhandahåller produkter av högsta kvalité där vi också lägger stor vikt på att alltid erbjuda den bästa, servicen för våra kunder.

Nordic Locker har representanter från Norr till söder, detta för att säkerställa såväl installation och service.

För att våra tekniker skall vara uppdaterade har vi regelbunden utbildning hos våra leverantörer både här hemma och utomlands.

GDPR I enlighet med den nya Dataskyddslagstiftningen vill vi informera dig om hur vi på
Nordsecure Group AB hanterar dina personuppgifter.
 
Finns du med i vårt register är vårt syfte att kunna kontakta dig med information och erbjudande, skicka material och ge dig information baserat på ditt eget intresse. Vi kan även använda dina personuppgifter för att fullgöra och förbättra våra produkter och tjänster och hantera kundrelationer.

Personuppgifter vi kan ha om dig förutom ditt namn kan vara din e-postadress, arbetstitel, telefonnummer och namnet på det företag du jobbar på. Ingen av denna information används till andra ändamål än de ovan nämnda och lämnas heller inte ut till annan part.

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Du har självklart rättigheten att få dina uppgifter rättade om du upptäcker något fel i den information vi har om dig. Om du kontaktar oss kan du även lätt få ut de personuppgifter vi har om dig.

Önskar du få vissa av dina personuppgifter raderade så har du även denna rätt.
Personuppgifter om kunder bevaras så länge kundförhållandet varar och därefter så länge som det behövs eller krävs enligt lag.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets och dataskydd genom att maila till oss på info@nordsecure.se

Med Vänliga hälsningar                                              
Nordsecure Group AB - Nordic Locker